Saltilpassing

 • Konsultasjon 1. gang: 750kr.

 • Konsultasjon oppfølging: 400kr. (500kr. med nye mål)

 • Konsultasjon og vurdering av bilder av hest og sal: 200kr (anbefales først og fremst om det er planer om en live konsultasjon senere)

 • Komplett nettbasert tilpassing inkl. videosamtale 500kr. (ikke anbefalt hvis live konsultasjon er mulig)

 • Leie av Måleverktøy: 400kr. + frakt.

 • Digital veiledning til anskaffing av ny sal(ny eller brukt): 200kr.

 • kjøring: 400kr pr. 30 min.    

 • Ved utkjøring til området et stykke unna må det være flere kunder på samme stall eller i samme område. kostnaden blir delt på antall kunder ved utkjøring.

Salstopping/justering

 • Full omstopp: 2500kr.  

 • Justering/endring av stopp og luft: fra 400kr.

 • Bytte av bom: fra 300kr.

 • Endre bom(ikke alle saler dette er mulig å gjøre på, spør så kan jeg se om du har en sal dette er mulig å gjøre med min maskin): 1500-1800kr.

En full omstopp må gjøres på verkstedet, mens en etterfylling/justering kan vanligvis gjøres på stedet ved tilpassingen.

Reparasjoner/restaurering av salmakerprodukter samt- Modifisering og ombygging av saler.

 

Ca. pris blir avtalt på forhånd. Ta forbehold om at det kan bli prisjustering underveis ved mer omfattende prosjekter. 

Ved større prosjekter kreves et depositum som dekker materialkostnader før prosjektet settes i gang.

Håndlagde produkter

I skinn og lær

Skredder sydd til deg og din hest.

Ønsker du deg et spesial sydd produkt som ingen andre har?

Ta kontakt så blir vi enige :)

Alle priser er inkl. mva.
(ikke for bedrift på faktura)

Betalingsmetoder:
Vipps
faktura på mail

10 dager forfall for privatkunder
14 dager forfall for bedrifter
Annet må spesifiseres.

Ved manglende oppmøte eller avbestilling senere enn 24 timer til avtalt time påløper et gebyr på 750kr. (ved utkjøring kommer og andelen for kjøring i tillegg)