Sal- og seletøy tilpassing

  • Konsultasjon 1. gang: 750kr.

  • Nettbasert tilpassing: 500kr.

  • Leie av Måleverktøy: 400kr. + frakt.

  • Veiledning til anskaffing av ny sal(ny eller brukt): 200kr.

  • Anskaffing av ny sal for kunde, ny eller brukt (begrenset kapasitet): fra 500kr.

  • kjøring: 375kr pr. 30 min.    

  • Ved utkjøring som krever mer enn 1 times kjøring totalt tur-retur må det være minimum 2 kunder på samme stall eller i samme område. kostnaden blir delt på antall kunder.

Salstopping/justering

  • Full omstopp: 2500kr. (inkl. full service med innvendig puss, sjekk av sømmer og lær etc.) 

  • Justering/endring av stopp/luft/bytte bom: fra 400kr.

En full omstopp må gjøres på verkstedet, mens en etterfylling/justering kan vanligvis gjøres på stedet ved tilpassingen.

Reparasjoner/restaurering av salmakerprodukter

 

Priser blir avtalt på forhånd. Ta forbehold om at det kan bli prisjustering underveis ved større prosjekter. Det vil da bli gitt en ca. pris.

Ved større prosjekter kreves et depositum som dekker materialkostnader før prosjektet settes i gang.

Håndlagde produkter

I skinn og lær

Skredder sydd til deg og din hest.

Pris avtales 

Ønsker du deg et spesial sydd produkt som ingen andre har?

Ta kontakt så blir vi enige :)

Alle priser er inkl. mva.

(ikke for bedrift på faktura)

Betaling via faktura på mail

10 dager forfall for privatkunder

14 dager forfall for bedrifter